Tři brány ke štěstí

Tato akce nemá žádný termín.
 

Každý z nás touží být šťastný. Hledáme různé cesty, jak tuto svoji touhu naplnit. Někdy hledáme v radovánkách, někdy v horečné práci a potřetí v odpočinku. Někdy se pocit alespoň chvilkového štěstí dostaví a někdy ne. Při pozorování svého života a života druhých lidí jsem si začal uvědomovat, že štěstí leží obvykle za těmito třemi branami – pozorností, odpuštěním a vděčností. (Více o těchto branách si můžete přečíst v tomto článku)

 

 

Pozornost 
Pozornost je první branou. Postupně budeme upírat pozornost k různým předmětům:

  •    k vlastnímu tělu a tělesným pocitům
  •    k emocím, které právě prožívám
  •    ke kráse ve svém okolí
  •    k příležitosti prokázat sobě nebo druhému laskavost
  •    ke svému Srdci a k Tomu, co je v něm

 

Odpuštění
Po prozkoumání svého srdce zaměříme svoji pozornost formou řízené vzpomínkové meditace na situace v našem osobním příběhu, které potřebují odpuštění. Postupně budeme praktikovat z počátku jen ve svém duchu a později možná i nahlas venku:

  •    odpuštění sobě
  •    odpuštění těm, kteří nám ublížili
  •    prosbu za to, aby druzí odpustili nám naše chyby
 
 

 

Vděčnost
Odpuštění naladí naše Srdce na vděčnost. V řízené vzpomínkové meditaci si připomeneme různé situace z našeho životního příběhu, za které můžeme děkovat. Budete překvapeni, kolik důvodů k vděčnosti ve své paměti objevíte. 
Vděčnost je totiž jedním z nejvyšších vyjádření Lásky.

 

 

Častou prací na těchto třech bránách si člověk postupně začne uvědomovat zázraky, které se dějí v jeho životě, získává klid a velkou energii. Jednoho dne se přenese přes jakýsi práh a život, pro vnějšího pozorovatele stále stejný, se dramaticky změní.

 

 

 

Přínos semináře
Účastníci si připomenou tři důležité brány ke štěstí, které již podvědomě dobře znají. Během vzpomínkových meditací si naleznou situace ze svého osobního příběhu, které si zasluhují pozornost, odpuštění a vděčnost. Pravděpodobně dojde k velmi těsnému dotyku své největší hloubky.

 

 

 

Nejbližší akce

26.08.2019 18:00 - 21:00 |
27.08.2019 18:00 - 20:00 | Jan Kroča
31.08.2019 13:00 - 16:00 | Dagmar Kocůrková, Jan Kroča
02.09.2019 18:00 - 21:00 |