Tvoření svého dokonalého světa

Tato akce nemá žádný termín.

Prožitkový seminář s aztéckou šamankou Nyx Lopez

Jak rozpoznat stín vzpomínek, abychom mohli vidět jasnost přítomného okamžiku a mohli přetvořit historii našeho života? Když hovoříme o stínu, máme na mysli naše nevědomí, které je nám ukryto a které zaměňujeme za činy přítomného okamžiku. Pojďme si společně na tento stín posvítit a odhalit, co má být odhaleno.

Prostřednictvím pohybu a dýchání vytvoříme v paměti prostor pro nové zážitky. Budeme se učit transformovat vzorce chování, které si s sebou neseme z prostředí, v němž jsme vyrůstali. Navrhneme nový příběh SVÉHO VLASTNÍHO dokonalého světa sledováním bran naší kreativity, přání, tužeb i mysli a znovuobjevíme naše autentické a posvátné bytí.

Konkrétní program bude Nyx dovytvářet spontánně na místě podle aktuálního naladění skupiny a potřeb účastníků. Pokud jste tedy na setkání s Nyx již byli, bude to opět nové a jiné, jako každá práce s ní.

 

Nyx bude mluvit španělsky. Překlad do češtiny bude zajištěn. 

Kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415

 

Přehled všech akcí s Nyx Lopez

Nejbližší akce