Karmapa - dvě cesty božství + Od Buddhy k dalajlamovi

Tato akce nemá žádný termín.

Promítání filmů a beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem 

Karpama - dvě cesty božství (58 minut)

Film se natáčel na území Indie, Nepálu, Tibetu a Číny a jeho průvodcem je dalajlama. Hlavními postavami jsou dva malí chlapci, kteří nastoupili na trůn karmapy. Karmapa má být jen jeden, ale ve skupině vysokých lamů odpovědných za vyhledání a instalování karmapy došlo k rozkolu. Takže v době natáčení filmu působil jeden karmapa na území Tibetu (byl uznán dalajlamou a dokonce i čínskou vládou) a druhý v indickém exilu (ten letos poprvé navštívil i Prahu).

Karmapa je podobně jako dalajlama převtělením jedné a téže duše. Když zemře, čeká se, kdy se znovu narodí a podle určitých znamení se vyhledá. Linie karmapů je starší než linie dalajlamů a během času se střídal i jejich vliv. Film se snaží nezaujatě pozorovat komplikovanou situaci a poodhalit její pozadí.

 

DUŠE VÝCHODU - Od Buddhy k dalajlamovi (29 minut)

Film otevírá Bódhgaya, místo se stromem, pod nímž Buddha dosáhl osvícení. Přicházejí sem buddhisté ze všech kontinentů, poklekají zde v pokoře před odkazem velkého učitele, meditují o významu jeho slov a vykonávají prastaré obřady. Prostřednictvím komentáře poznáváme Buddhův životní příběh, jeho poslání a význam jeho vnitřního přímého poznání.

Druhým posvátným místem je Sarnath. Zde poprvé Buddha promluvil ke svým žákům, zde roztočil kolo zákona. V obraze sledujeme architektonické památky a komentátor cituje z Buddhova učení. Všechny země, kde je buddhismus rozšířen, tu mají svůj chrám - i Tibeťané. Duchovní i světskou hlavou Tibetu je dalajlama. Tak jako Buddha patří k nejvýznamnějším duchovním osobnostem v dějinách lidstva, tak dalajlama patří k nejvýznamnějším duchovním osobnostem současnosti.

Díky čínské invazi byl dalajlama donucen opustit Tibet a dostal azyl v indické Dharamsale - poznáváme její život, dalajlamův osud a zvláštní způsob jeho vyhledání a určení. Dalajlama bojuje za mír cestou nenásilí, usiluje o samostatnost Tibetu. Hovoří o svém poslání, o klíčovém významu naší současnosti, dává směr, vyjadřuje své přání o sblížení západní racionální vědy s duchovností východu, naznačuje, jak se zbavit utrpení a jak se duchovně rozvíjet, sděluje své poselství. V obraze pak vidíme obřad vysvěcení mnichů do nejvyššího duchovního stavu, který vede dalajlama, veřejnou audienci dalajlamy a překvapivé záběry z jeho soukromí.

 

Orientační čas této akce je  je 2 - 2,5 hodiny, záleží na počtu otázek.

Cena: 250 Kč (v hotovosti na místě)

Kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415 

 

-----------------

Přehled dalších aktuálních promítání a besed  s Viliamem Poltikovičem