Rozkvétající energie

Tato akce nemá žádný termín.

Interaktivní přednáška a prožitkové setkání o védských metodách sebeléčení

Večerem provází: Sacchidanandaprem Swamin (Indie)

Člověk má uvnitř sebe nesmírnou energii, kterou lze použít k sebeléčení prostřednictvím duchovních praxí, které vyrovnávají životní energie a přináší zdraví a pohodu celému fyzickému, emocionálnímu, psychologickému a duchovnímu tělu.

Je to příležitost proměnit svůj život a napojit se na svou božskou podstatu, a to díky integrované radostné a hravé duchovní cestě, která vám umožní osobně zažít nejhlubší úroveň vašeho bytí a způsob života, kde využíváte principy sebeléčení.

Swamin bude mluvit o tom, jak podpořit proudění vlastní energie, která léčí a zakoušet čisté vědomí. Můžete zažít a pocítit blaženost a svobodu své pravé přirozenosti a dotknout se svojí celistvosti. Díky metodám, které vám představí můžete objevit vnitřní moudrost, mír, lásku, nekonečnou radost a uvědomění, které vyvěrá z nekonečného vnitřního potenciálu.

Součástí večera budou tyto sebezkušenostní praxe: Recitace mantry a pránájáma (dechové cvičení) Praktiky tělesného probuzení a vyrovnání vnitřních energií pomocí dechových cvičení k uvolnění toxinů a negativity z yoni/lingamu, břicha, srdce, mysli a emocí.

Swamin bude mluvit anglicky. Do češtiny překládá Monika Amae.

Cena: 500 Kč (v hotovosti na místě)

Snížená cena: 400 Kč (důchodci, studenti a každý, komu aspoň toto mírné snížení pomůže) 

Kontaktní osoba: Petr Bartal, 604 539 415

 

----------------------- 

Sacchidanandaprem Acharya Swamin je mystik, zakladatel nadace Sacchidanandaprem a školy Brahma Vidya Siddhanta a autor tří knih. Neúnavně cestuje a pracuje v Asii, Africe a Evropě, s cílem šířit moudrost východu pro zlepšení fyzického, psychologického, sociálního, ekonomického, environmentálního a duchovního blaha ve světě. Netvrdí, že je takzvaným guruem nebo duchovním vůdcem, ale v jeho božské přítomnosti dostávají jednotlivci příležitost spojit se se svou pravou přirozeností. Aniž by patřil k jakémukoli náboženství nebo tradici, vede ke zkoumání různých dimenzí vnitřního i vnějšího života sebezkušenostními vědomými metodami. Sacchidanandaprem překlenuje propast mezi známým a neznámým - umožňuje přístup k prožitku osvíceného života.

Více se o něm dozvíte na jeho stránkách: www.sacchidanandaprem.org

Nejbližší akce

23.02.2024 18:00 - 20:00 | Jan Kroča
25.02.2024 14:30 - 16:30 | Jan Kroča
25.02.2024 18:30 - 20:30 |