Tři brány ke štěstí - online kurz

Termíny

Ne 01.09.2024 12:00 - 22:00
Místo: Online z domova
Cena: Dobrovolný příspěvek

A také vás zveme na kurz ve variantě "naživo" v Praze - 1. 5. 2024

Online kurz pro uvědomění si krásy v životě, získávání klidu a životní energie

Tři brány ke štěstí je online kurz sestávající z 5 lekcí, ve kterých se postupně naučíte pracovat se svojí pozorností, uvolníte svá traumata a viny, skrze vděčnost pak dosáhnete trvalejšího štěstí, radosti a životního optimismu. V každé lekci je několik cvičení, které je třeba opakovat nejlépe denně po delší dobu.

Úvodní video ke kurzu můžete shlédnout níže na této stránce.Po registraci Vám přijde e-mail s první lekcí kurzu. Další lekce se budou pro vás uvolňovat v rytmu 4 dní.

 

V první lekci se zaměříme na pozornost a budeme ji postupně dávat předmětům kolem sebe. Nejprve si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi tím, kolik dokážeme vnímat podvědomě a kolik vědomě. První cvičení bude věnování pozornosti prostoru kolem sebe. Na vašem prostředí si uvědomíte, jaký je poměr dobrých a špatných věcí kolem vás. Ukážeme si, jak pozornost k pěkným věcem zvedá naši energii. V další části budeme věnovat pozornost druhým lidem. V závěrečné části si zkusíme vědomé jezení.

 

Ve druhé lekci zaměříme naši pozornost sami na sebe. Nejdříve si budeme ukazovat, jak věnovat pozornost tělu prostřednictvím vědomého dotyku těla. Pak budeme dávat pozornost našemu pohybu především prostřednictvím vědomé bdělé chůze. Pozornost budeme také věnovat našim emocím a ukážeme si, jak se emoce proměňují, když dostanou pozornost technikou Letting go. V další fázi zaměříme pozornost na náš dech a posléze skrze dech svému hlubokému středu, zdroji našeho života.

 

Ve třetí lekci se začneme věnovat odpuštění. Nejprve si ukážeme nutnost velké pravdivosti sám k sobě při jakékoliv práci s odpuštěním. Ve vzpomínkové meditaci si připomeneme, co vše ještě v našem životě potřebujeme odpustit. V závěrečné části lekce si vyzkoušíme odpuštění sám sobě metodou zaujetí psychologických postojů přijetí bolesti, prosby za odpuštění, odpuštění a vděčnosti.

 

Ve čtvrté lekci budeme pokračovat v práci s odpuštěním. Budeme odpouštět v situacích, kdy někdo ublížil nám a pak i v situacích, kdy jsme my někomu ublížili. Ukážeme si také, že s odpuštěním lze pracovat i v situacích, kdy jsme pouze svědky nějaké bolesti u jiných bytostí. Na závěr si ukážeme odpuštění prostřednictvím odevzdání bolesti do našeho hlubokého středu.

 

V páté lekci si povíme o vděčnosti a její roli pro naše štěstí. Znovu se ponoříme do vzpomínkové meditace, abychom získali vzpomínky na okamžiky života, za které jsme vděčni. V závěrečné fázi si poslechneme buben a píseň o Snu svobodného člověka.

 

Cena:

Do kurzu můžete vstoupit zdarma. V případě, že při praktikování cvičení v něm obsažených se váš život vylepší a vy budete šťastnější, je třeba vyrovnat obdrženou energii. Vyrovnat ji můžete zasláním peněžní energie autorům zde na webu nebo předáním příslušného množství energie tomu, kdo ji v tuto chvíli hodně potřebuje nebo kombinací obou způsobů.

Náš účet na vyrovnání energie: 1237371023/3030

 

 

 

Kurzem provází: Jan František Bím poutník a průvodce krajinami vnitřními a vnějšími. Provází lidi na doprovázených poutích v krajině, během kterých naslouchá životním příběhům svých klientů a podporuje je v nalezení dobré další cesty životem. Je facilitátorem poradních a sdílecích kruhů. Vede veřejné meditace. Zabývá se přechodovými rituály.

 

Video produkce: Michaela Nováková se více než 15 let profesně věnuje audiovizuální tvorbě. Natáčí, tvoří a produkuje videa převážně pro firmy, osobnosti a projekty za účelem pomoci jim s marketingem a osvětou. Ve volném čase se učí včelařit, věnuje se konstelacím a zajímá se o zdravé přístupy. Jak sama říká, pomocí videa roztáčí úspěch s ohledem na širší prospěch. 

Organizační zajištění: Peter Bartal 

 

Děkujeme prostoru K3 na Karlově náměstí v Praze za laskavé zapůjčení prostoru pro natáčení.

 

 

Nejbližší akce