V kruhu znovuzrození a Dalajlamovo poselství

Tato akce nemá žádný termín.

Promítání filmů a beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem 

V kruhu znovuzrození (59 minut)

Hlavním motivem hodinového dokumentu je pouť kolem hory Kailás, který je nejposvátnější horou Asie. Je posvátný pro buddhisty, hinduisty, džinisty a bönisty. Kailás má tvar pyramidy, na každou světovou stranu pod ním pramení velká asijská řeka, je považován za osu vesmíru, střed světa. Kailás se nachází v západním Tibetu a cesta kolem něj přestavuje psychicky i fyzicky nejnáročnější náboženskou pouť na naší zemi. Poutní okruh symbolizuje etapy života, smrti, stavu mezi smrtí a dalším zrozením a etapu nového života.

Prostřednictvím poutníků poznáváme nejen běžný život Tibeťanů – vesničanů, nomádů, ale hlavně jejich duchovní pojímání světa a jejich bytí v něm. Duchovní hodnoty v životě Tibeťanů totiž jednoznačně převyšují hodnoty materiální. Pozoruhodný a pro nás inspirující je tibetský koncept smrti. Tibeťané se během života na smrt připravují, zbavují se strachu z ní a berou ji jako šanci, předěl k novému a lepšímu životu v nekonečném koloběhu existencí v různých sférách bytí. Stejně tak inspirující je postoj každého Tibeťana – ví, že šťastný bude jen tehdy, když budou šťastní všichni kolem a proto soucítí se všemi bytostmi.

 

Dalajlamovo poselství (25 minut)

Film vychází z návštěvy 14. dalajlamy Tändzina Gjamccho v Čechách a na Slovensku v roce 2009. V Bratislavě převzal dalajlama Mezinárodní cenu Jána Langoše za boj za lidská práva a zahájil velkolepou originální výstavu Magický Himálaj, která jej i jeho doprovod velmi příjemně zasáhla. Poté odletěl do Prahy, kde byl hostem mezinárodní konference FORUM 2000.

Dalajlama je vrcholným představitelem Tibetu, největší duchovní autoritou, ale jeho neformálnost, spontánnost, hravost, smysl pro humor jsou obdivuhodné, tím vybočuje a liší se od ostatních představitelů. Nehájí svoje zájmy, jde mu o lidstvo jako celek, všichni jsme propojeni, rozdělování na já a ty, my a vy, je jen zdrojem problémů. Zdůrazňuje, že prastarý koncept, kdy musím vyhrát a porazit nepřítele už končí, přestává platit. Ve filmu vypovídají mezinárodní i české osobnosti jako například Frederik Willem de Klerk, Václav Havel, Pavel Bém, Eva Holubová nebo Helena Houdová, co pro ně dalajlama znamená a čím je inspiruje.

Po promítání bude následovat beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem a také s Janem Bímem, který pouť kolem hory Kailás absolvoval na podzim 2023.

Orientační čas této akce je  je 2 - 2,5 hodiny, záleží na počtu otázek.

Cena: 300 Kč, nebo 500 Kč pro dvojici (budete-li dva, uveďte to prosím předem v přihlašovacím formuláři)

Kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415

--------------------------------

Přehled všech aktuálních akcí s Viliamem Poltikovičem