Eduard Tomáš na festivalu Světlo duhy - celá přednáška

12. 12. 2022 Peter Bartal

Bonusová přednáška k filmu Šťastny ať jsou všechny bytosti. 

Posláním festivalu Světlo duhy konaného v Míčovně Pražského hradu v roce 2000 bylo nabídnout nejširšímu publiku duchovní inspiraci, hledání vzájemného pochopení a tolerance. Mezi přednášejícími duchovními osobnostmi byl i Eduard Tomáš, v té době již u nás proslulý přední a vážený mystik. Přednáška, ve které charakterizoval naši dobu a naše poslání, je v současnosti ještě aktuálnější a naléhavější. Záznam přednášky ze dne 10. 10. 2000 na festivalu Světlo duhy se zveřejňuje až nyní a je unikátním svědectvím moudrého muže přinášejícího duchovní inspiraci všem zájemcům a hledajícím.

Zdroj: Asaya production

--------------

Také zveme na promítání filmu a besedu s Viliamem Poltikovičem - 20.12. 2023 - Šťastny ať jsou všechny bytosti