Vita Caroli (Kronika Karla IV.)

10. 05. 2024 Peter Bartal

Vlastní životopis římského císaře a českého krále Karla IV.

Vita Caroli (latinsky Život Karlův) je původně latinsky psaný vlastní životopis českého a římského krále Karla IV. Dílo líčí události do roku 1340 s doplňky do roku 1346, tedy jeho mládí a počátek panování. Význam má pro historické poznání tohoto období, jako literární památka doby Karlovy i jako výjimečný žánr autobiografie středověkého panovníka.

----------------

Dokumenty a přednášky o Karlu IV.

A také vás zveme na zážitkovou procházku u příležitosti 708. narozenin Karla IV. 14. 5. 2024 - Karel IV. a Příběh svatého grálu