Celostní přístup k rozvoji osobnosti

Lektor: Stanislav Drda

Zajímáte se o rozvoj osobnosti, ať již v rámci sebepoznávání, nebo ve své praxi při práci s lidmi? Zabýváte se nějakou formou poradenství, koučinkem, terapií, mentorstvím, léčitelstvím či obecně prací v pomáhající profesi? Případně zvažujete stát se terapeutem, koučem, poradcem? Nebo hledáte efektivní nástroje pro podporu vlastního seberozvoje?

Během této on-line přednášky se seznámíme s holistickým modelem osobnosti. Představuje užitečný nástroj přístupu k člověku a s jeho pomocí můžeme lépe porozumět různým částem sebe sama, mapovat zdroje případných nedostatků a volit efektivní způsoby nápravy či rozvoje určité složky osobnosti.

-------------

Povíme si také o různých terapeutických směrech a metodách. Jejich mnohdy až nepřehlednou rozmanitost a pestrost lze totiž znázornit a lépe pochopit právě díky celostnímu modelu osobnosti.

Zájemci o praxi v psychoterapii či poradenství se dozvědí, co je potřeba k terapeutické profesi, jaké vzdělání je požadováno, čím jsou různé terapeutické směry specifické, jak si vybrat ten nejvhodnější a čím začít, chcete-li se vydat se na cestu psychoterapie.

Cena nahrávky: 51 Kč

Tato akce proběhla na Zoomu 24. 5. 2020

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.