Medicínská Cesta - rozvíjení vnitřní síly cestou krásy

Film o šamanské tradici, která vychází z učení Společnosti Spletených Vlasů. Zahrnuje moudrost šamanů a tradic z různých koutů světa jemným splétáním původních vědění. Učení je také inspirováno například lóží Spřadačů Snů Jitřenky, kterou založila Arwyn Dreamwalker, jedna z takzvaných Metis People (barevných lidí, kteří staví mosty mezi národy a rozvíjejí laskavost ve vztazích). Arwyn je napůl indiánka a je učitelkou Johna Hawkena (StarWater), který tuto moudrost a učení přinesl do ČR, předává ji ve své škole Cesty Transformace. Tuto tradici dále Cestou Krásy rozvíjí Jitka Wakanu Mandalam.

Toto šamanské učení vysvětluje podstatu života a všeho dění v jednoduchých mapách Medicínského Kruhu. Stěžejní praxí je léčení v medicínských kruzích, kde léčený prochází transformací a uzdravením v kruhu minimálně deseti šamanů. Obrovská síla poznání mění dosavadní konvenční strukturu vnímání světa. Rozšiřuje vědomí, uzdravuje, probouzí k živosti a vášni.

Záměrem je návrat člověka zpátky k sobě samému, ke své podstatě, přirozenosti a k vnímání krásy. Je to cesta šamanismu bez použití tzv. rostlinných učitelek. Jiných stavů vědomí se zde dosahuje skrze Ohnivou Medicínu a to cestou používání vlastních přirozených klíčů našeho těla jako je dech, pohyb, zvuk, šamanské cestování, bubnování, tanec apod.. Proto tuto cestu Jitka Wakanu Mandalam nazývá Ohnivou Medicínou a především Cestou Krásy. 

Délka dokumentu: cca 70 minut

Kamera, střih a režie: Lukáš Vídeňský

---------------

Také vás zveme na veřejné promítání a besedu s Jitkou Wakanu Mandalam - Medicínská Cesta v neděli 19. 5. 2024 v Praze

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.