Dr. Semir Osmanagić: Tajemství a síla bosenských pyramid

28. 03. 2024 Peter Bartal

Velmi zajímavá přednáška objevitele bosenských pyramid Dr. Semira Osmanagiće, který svou prací přináší poznatky o pyramidách po celém světě a v posledních letech se převážnou měrou věnuje fenoménu pyramid v Bosně. Objevy v bosenském údolí pyramid jsou zcela převratné z pohledu archeologie, historie i spirituality a jejich význam je tak velký, že reálně přepisují historii lidstva.

Za natočení této přednášky děkujeme Akademii Soběstačnosti.