Duše K - Jaroslav Dušek o setkávání Západu s buddhismem s Milanem Calábkem

12. 10. 2023 Peter Bartal

Rozprava Jaroslava Duška s Milanem Calábkem o tom co pro Západ znamená setkávání s buddhismem v době post-teistické, kdy dochází k dezintegraci ve vědomí jednotlivců i ve společnosti způsobené odcizením naším nejhlubším vnitřním základům, které jsou zároveň totožné s tím, co nás přesahuje.

O alternativní spiritualitě, evoluci a zprostředkující roli nadvědomí, jehož personifikovanou podobu pro tibetské buddhisty představují duchovní aspekty osvícení v podobě nejrůznějších božstev tántrického pantheonu.

Zdroj: Divadlo Kampa

 

----------------------

+ tip a pozvání na akci (promítání filmů a beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem): 24. 4. - Síla mysli a v zajetí mysli  - Filmy se zabývají tím, co vše je možné díky práci s myslí a jejímu naprogramování. Myslí můžeme měnit celou vnější i vnitřní realitu, můžeme provézt i zdánlivě "fakírské" kousky. Vše je možné, limity si klademe jen my sami. Průvodcem obou filmů je Milan Calábek,