Eduard Tomáš: Paměti mystika

09. 12. 2023 Peter Bartal

Paměti mystika jsou vyprávěním Eduarda Tomáše, kde se prolínají jeho duchovní zážitky, zkušenosti a setkání s významnými duchovními osobnostmi z různých koutů světa. Na běhu vlastního života podává E. Tomáš ryzí duchovní nauku, která není bezprostředně spjata s žádným náboženstvím. Nacházíme tu sice inspirace ze zdrojů evropských i východních, ale spíše jde o to, co přináší život sám. A tak každý, kdo se zamýšlí nad smyslem života a snaží se nahlédnout do jeho hlubin, tu najde inspiraci a cenné poznatky.

Režie: Viliam Poltikovič.

Pozvání na promítání a besedu:14. 4. - Šťastny ať jsou všechny bytosti

----------------------

Přehled aktuálních akcí s Viliamem Poltikovičem