Loajální voják

22. 07. 2021 Peter Bartal

Autor článku: Jan Bím

V raném dětství jsme všichni občas zažívali chvíle, kdy jsme se cítili fyzicky či emocionálně nebo sociálně ohroženi. Proto jsme si vypěstovali podvědomé ochranné strategie, které nám umožňovaly přežít. Jakoby vnitřní maskovaní vojáci, působící v našem podvědomí.

Obvykle jsme byli ohroženi, když se uplatňovalo naše Divoké dítě. Proto nejčastější formy obrany byly sebekritika, stavění osobních věcí až na poslední místo, spoluzávislé chování ve formě opatrování či zachraňování, částečné nebo úplné stažení se ze společnosti, zvolení si nepříjemného nebo nenápadného zjevu, omezení škály našich pocitů a emocí, potlačování našich talentů a schopností, ... Všechny tyto i mnohé další strategie používáme podvědomě a proto o nich většinou vůbec nevíme.

 

Bill Plotkin nazývá ve své knize Soulcraft – síla duše tyto strategie loajálními vojáky. Odvolává se na situaci po skončení druhé světové války, kdy po ostrůvcích Tichého oceánu a jihovýchodní Asie zůstalo v džunglích velké množství japonských vojáků, kteří stále bojovali proti Američanům, přestože válka již dávno skončila. Vždy když takového vojáka objevili, byl převezen s vojenskými poctami do Japonska, kde mu oficiálně poděkovali za dobrou službu vlasti a vysvětlili mu, že z Američanů se stali spojenci, kteří pomáhají Japonsku rychle zrekonstruovat zničenou ekonomiku.

S psychickými loajálními vojáky je potřeba zacházet stejně. Když se podaří nějakou podvědomou ochranou strategii objevit, je třeba ji přijmout, ocenit, poděkovat jí a učit se s ní pracovat vědomě, aby se používala jen tehdy, kdy nám stále hrozí nebezpečí. V dospělém věku již ale většina psychických či fyzických nebezpečí nehrozí. Naopak, to, co nás v dětství ohrožovalo, nás v dospělosti posouvá při dobrém zvládnutí na vyšší psychický stupeň. Velkými pomocníky pro nás jsou naši blízcí, kteří nás mohou na naše loajální vojáky – podvědomé obranné strategie upozornit a tím nám pomoci se s nimi přivítat a zpracovat je.

Založte se deník pro zachycení projevů vašich loajálních vojáků. Nějaký malý notýsek a tužku, které budete mít neustále při sobě. Kdykoliv vás druzí upozorní na to, že se chováte „nějak divně", zvláště když se svým chováním snažíte „nepřirozeně nebo nepřiměřeně chránit", tak si toto své chování hned zapište. Důležité je opravdu udělat to hned. Protože loajální voják působí z podvědomí, tak dojde rychle k „zakrytí" tohoto jednání ve vaší paměti.

Objevené loajální vojáky postupně přivítejte doma a učte se s nimi pracovat vědomě.

 

-------------------->

Vstupte zdarma do online kurzu Honzy Bíma: Tři brány ke štěstí

Přehled všech aktuálních akcí s Honzou