Mirek Vojáček: Vzestup po úrovních vědomí

17. 12. 2019 Peter Bartal

Jakou úroveň vědomí měli Kristus, Buddha nebo Krišna? Na jaké úrovni se nachází současné osobnosti nebo celá společnost? A jakou úroveň máte vy? Vědomí každého člověka prochází vývojem, který popsal ve svých pracech Dawid R. Hawkins.

Podle toho na jaké úrovni jsme, pak vidíme a hodnotíme svět kolem nás. Nízké úrovně vědomí přinášejí konflikty a utpení. Vysoké úrovně harmonii a klid. Na této prožitkové přednášce se dozvíte, kam směřujeme my, kam společnost a celý svět.

Za natočení této přednášky děkujeme: http://www.priznakytransformace.cz/