Oslava života Ludmily Chrášťanské - celý dokument

19. 04. 2024 Peter Bartal

Dokument je ze soukromé akce, která se konala v únoru 2024. Když Ludmila Chrášťanská 6. 2. 2024 zemřela, do Centra Nesměň, které Ludmila založila a vedla třicet let, přijely desítky přátel, aby oslavili její život a sdíleli vzpomínky. Ve filmu je zachycena výjimečná, neopakovatelná atmosféra události, která následovala bezprostředně po odchodu Ludmily na "druhý břeh".

Film trvá jen 30 minut, ale nese silné poselství a otevírá v nás otázky a témata, která se dotýkají smyslu života. Dokument natočila Petra Verzichová.

Ludmila Chrášťanská

Stovky lidí se s Ludmilou setkávaly na akcích v Centru Nesměň, kde účastníci na rozličných kurzech a pobytech objevovali a rozvíjeli svůj tvořivý potenciál. Od 90. let byla facilitátorkou holotropního dýchání a její srdcovkou byly kruhové tance (Dances of Universal Peace), které vedla a učila. Byla žačkou Neil Douglas-Klotze, autora Aramejského otčenáše, též žačkou Stanislav Grofa. Organizovala transpersonální konference, festivaly a další akce. Byla v blízkém vztahu s mnoha duchovními učiteli, léčiteli, šamany po celém světě, obrazně od severu na jih, od východu k západu. Zvala je do ČR a oni se k nám rádi vraceli. Díky projevu nemoci věděla, že čas přechodu "tam" /na druhý břeh se blíží, a s jasným vědomím se na něj připravovala (doslova do posledního dechu).

-------------------

Zdroj: Petra Verzichová - FilmujiCZ