Richard Pachman: Mí Pražané

08. 07. 2022 Peter Bartal

Scénické oratorium Mistr Jan Hus v kostele sv. Martina ve zdi na počet 607. výročí upálení Jana Husa

Hudba a text: Richard Pachman

 

Modlím se za vás

Jste mé děti

Víra žije v nás I bez obětí

Zažeňte každý hřích

Do konce vašich dnů

Do těch dnů posledních

Držte se našich snů

Ježíš trpěl i za vás

Přemožte svá těla i svět

Až přijde spasení čas

Dostanete ten svůj květ

Mí Pražané

 

Nebojte se vlků zlých

Nenechte se svést z cesty vaší

Nenechte si vzít váš smích

Nebojte se těch, co vás straší

Mí Pražané

Zachovejte lásku i naději

Zachovejte si vírusvou

Nenechte se zlákat zloději

Co káží myšlenku zlou

Mí Pražané

Mí Pražané

Mí Pražané

Mí Pražané 

Zachovejte lásku i naději

Zachovejte si víru svou

Nenechte se zlákat zloději

 

Co káží myšlenku zlou

Vytrvejte ve víře své

I když vás budou kamenovat

Ve jménu lásky mé

Nenechte se nikdy omezovat

Mí Pražané

Mí Pražané

Mí Pražané